Sfairadora

  • Referenční příručka

remove

remove(str, pos, n)
var_str <- remove(pos, n)
První varianta odstraní z řetězce str1 na pozici pos n znaků. Změněný řetězec vrátí jako výsledek. Parametr str zůstane nezměněn. Druhá varianta odstraní z proměnné (či datové položky) var_str na pozici pos n znaků, tj. změní obsah proměnné var_str. Pokud je pozice pos záporná nebo větší než délka řetězce str, výsledkem je chyba. Pokud by se mělo odstranit více znaků, než jich zbývá, odstraní se všechny až do konce řetězce.

Parametry

str
Binary, String, Text, Rich_string nebo Rich_text
var_str
l-hodnota typu Binary, String, Text, Rich_string nebo Rich_text
pos
pozice, na kterou se vkládá. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek řetězce str1 resp. var_str.
n
počet znaků k odstranění. Typ: Int.

Výsledek

První varianta vrací výsledný řetězec, který je stejného typu, jako parametr str1.
Druhá varianta vrací l-hodnotu odkazující na měněnou var_str.

Viz též