Sfairadora

  • Referenční příručka

Příkaz return

return
return hodnota
Ukončí vyhodnocování funkce a zadanou hodnotu vrátí jak její výsledek. Pokud hodnota není zadána, vrací hodnotu NONE. Verze bez parametru se tedy může použít pouze ve funkcích nevracejících hodnotu (tj. vracejících typ None).