Sfairadora

  • Referenční příručka

rotl

x rotl n
Bitová rotace směrem k vyšším řádům (vlevo). Parametr x je rotovaná hodnota – některý z celočíselných typů (Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword). Parametr n udává o kolik bitů se má hodnota posunout. Rotace se provádí tak, že se bity posunou o n pozic směrem k vyšším řádům a bity, které nahoře „vypadli“ se opět vsunou do uvolněných nižších řádů
Výsledek je typu parametru x.

Viz též