Sfairadora

rpf_default_cformat

rpf_default_cformat(rcf)
Vytvoří formát odstavců se standardním formátem znaků nastaveným podle parametru rcf. Standardní formát znaků se použije pro vykreslování znaků odstavce, pokud jednotlivé znaky nemají nastaven svůj individuální formát.