Sfairadora

  • Referenční příručka

rpf_flow_keep_with_next

rpf_flow_keep_with_next(hodnota)
Vytvoří formát odstavců s atributem nedělit stránku za odstavcem nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant přepínačů formátů.