Sfairadora

  • Referenční příručka

rpf_get_indent_bottom

rpf_get_indent_bottom(rpf)
Zjistí hodnotu atributu odsazení za odstavcem z odstavcového formátu rpf (typ Rich_pformat). Výsledek je hodnota Int|None. Hodnota je ve dvacetinách bodu (twip).