Sfairadora

  • Referenční příručka

rpf_get_indent_first_line

rpf_get_indent_first_line(rpf)
Zjistí hodnotu atributu odsazením první řádky odstavce z odstavcového formátu rpf (typ Rich_pformat). Výsledek je hodnota Int|None. Hodnota je ve dvacetinách bodu (twip). Hodnota je relativní k levému okraji odstavce – hodnota 0 zarovná první řádek s ostatními řádky, záporná ho předsazuje, kladná odsazuje.