Sfairadora

rpf_get_indent_left

rpf_get_indent_left(rpf)
Zjistí hodnotu atributu odsazením levého okraje odstavce z odstavcového formátu rpf (typ Rich_pformat). Výsledek je hodnota Int|None. Hodnota je ve dvacetinách bodu (twip).