Sfairadora

  • Referenční příručka

rpf_get_list_level

rpf_get_list_level(rpf)
Zjistí hodnotu atributu úroveň odsazení seznamu z odstavcového formátu rpf (typ Rich_pformat). Výsledek je hodnota Int|None. Hodnota může být v rozmezí 0–9. Atribut má smysl jedině pro odstavce, které mají nastaveno víceúrovňové číslování nebo odrážkování.