Sfairadora

rpf_spacing_size

rpf_spacing_size(hodnota)
Vytvoří formát odstavců s atributem velikost řádkování nastaveným podle parametru hodnota. Interpretace hodnoty je určena atributem rpf_spacing_mode.