Sfairadora

rtf_to_rich_text

rtf_to_rich_text(str)
Parametrem je řetězec (typ String) obsahující kód RTF. Funkce ho dekóduje a vrátí ve formě typu Rich_text.

Viz též