Sfairadora

rtxt_cell_text

rtxt_cell_text(text, tbl_handle, řádek, buňka)
Zjistí obsah dané buňky textové tabulky.

Parametry

text
text (typ Rich_text) obsahující tabulku.
tbl_handle
handle tabulky – hodnota identifikující tabulku v rámci textu. Zjistí se funkcemi rtxt_firts_table a rtxt_next_table. Parametr je typu Int, funkci však nesmí být předána jiná hodnota, než vrácená některou z uvedených funkcí.
řádek
index řádku tabulky. Řádky jsou indexovány od 0.
buňka
index buňky v řádku tabulky. Buňky jsou indexovány od 0.

Výsledek

Funkce vrací text (typ Rich_text), který je obsažen v určené buňce tabulky.
Pokud je index mimo povolený rozsah, výsledkem je chyba.

Viz též