Sfairadora

  • Referenční příručka

rtxt_document_info

rtxt_document_info(text)
Zjistí vlastnosti celého textu předaného parametrem text typu Rich_text.

Výsledek

Struktura Doc_info.

Viz též