Sfairadora

rtxt_paragraph_size

rtxt_paragraph_count(text, odst)
Vrátí počet znaků v daném odstavci textu. Text je předán parametrem text typu Rich_text, odstavec je určen indexem odst. Odstavce jsou indexovány od 0. Pokud je index odstavce mimo meze, funkce vrací 0.

Viz též