Sfairadora

  • Referenční příručka

rtxt_set_row_info

var_txt <- rtxt_set_row_info(text, tbl_handle, řádek, row_info)
Nastaví vlastnosti daného řádku textové tabulky.

Parametry

var_txt
text (l-hodnota typu Rich_text) obsahující tabulku.
tbl_handle
handle tabulky – hodnota identifikující tabulku v rámci textu. Zjistí se funkcemi rtxt_firts_table a rtxt_next_table. Parametr je typu Int, funkci však nesmí být předána jiná hodnota, než vrácená některou z uvedených funkcí.
řádek
index řádku tabulky. Řádky jsou indexovány od 0.
row_info
struktura typu Row_info obsahující informace, které se mají řádku nastavit.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný text.
Pokud je index mimo povolený rozsah, výsledkem je chyba.

Viz též