Sfairadora

sec

x sec
sec(t)
První varianta vytváří hodnotu typu Time na základě počtu sekund zadaného parametrem x. Parametr x může být typu Int nebo Real.
Druhá varianta vrací čas (parametr t typu Time) vyjádřený v počtu sekund (typ Real).