Sfairadora

  • Referenční příručka

Sekvence

Funkce pro práci se sekvencemi (posloupnostmi, seznamy hodnot). Viz kapitolu o kategorii typu sekvence.

Přehled

●
insert
●
pop
●
pull
●
push
●
put
●
remove
●
size