Sfairadora

  • Referenční příručka

seq_name

seq_name(lval)
Parametr lval musí být l-hodnota identifikující bezprostředně prvek sekvence. Pokud je prvek pojmenován, vrátí jeho jméno (typ String). Pokud pojmenován není, vrátí prázdný řetězec.
Pokud l-hodnota neidentifikuje existující datovou položku, nebo položka není bezprostředně prvkem sekvence, výsledkem je chyba.

Viz též