Sfairadora

  • Referenční příručka

set_data_ref

var_err <- set_data_ref(ref)
var_err <- set_data_ref(ref, x, y)
K chybě připojí informaci o referenci na data, ke kterým se chyba váže. Při zobrazení hlášení o chybě má pak uživatel možnost přejít na chybná data a opravit je.
Parametr var_err je l-hodnota určující proměnnou či datovou položku obsahující hodnotu typu Error. Funkce upraví uloženou hodnotu tak, že k ní připojí referenci na data.
Parametr ref (typ Dref) určuje referenci na data. Hodnotu typu Dref lze například vytvořit přetypováním hodnoty typu String.
Pokud reference identifikuje datovou položku typu Text nebo Rich_text, lze zadat parametry x a y (typu Int) určující řádek a sloupec (v případě typu Text) nebo index odstavce a index znaku v odstavci (v případě typu Rich_text). Hodnoty jsou brány od 0. Pokud by byla zadána záporná hodnota, vezme se 0.
Výsledkem je l-hodnota odkazující k měněné proměnné.

Viz též