Sfairadora

  • Referenční příručka

set_metric_size

var_bmp <- get_metric_size(dx)
var_bmp <- get_metric_size(dx, dy)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce nastaví doporučenou fyzickou velikost obrázku (typ Bitmap) pro tisk. Zadávají se buď oba rozměry – šířka dx a výška dy, nebo jen šířka, výška se potom dopočte podle poměru šířky a výšky. Oba rozměry jsou v milimetrech (typ Real).
Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněnou proměnnou.

Viz též