Sfairadora

  • Referenční příručka

set_pos

f <- set_pos(pos)
f <- set_pos(pos, org)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Funkce nastaví aktuální pozici ukazovátka souboru podle parametru pos (typ Int). Pokud je zadán parametr org (typ Byte), určuje, relativně k jakému bodu se interpretuje pozice pos. Může být jedna z konstant:
Název
Popis
FILE_BEGIN
Pozice se bere od začátku souboru. Hodnota musí být vždy kladná. Nula nastaví ukazovátko na začátek souboru.
FILE_CURRENT
Pozice se bere relativně k současné pozici ukazovátka. Kladné hodnoty posouvají ukazovátko dopředu, záporné zpět. Nula nechá ukazovátko beze změny.
FILE_END
Pozice se bere relativně ke konci souboru. Záporné hodnoty nastavují ukazovátko dovnitř souboru o odpovídajíc počet bajtů před konec souboru. Kladné hodnoty nastavují ukazovátko za konec souboru. Nula nastaví ukazovátko těsně za poslední bajt souboru.
Pokud parametr org není zadána, předpokládá se hodnota FILE_BEGIN.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na proměnnou f. Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též