Sfairadora

  • Referenční příručka

set_size

f <- set_size(n)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Funkce nastaví velikost souboru na n bytů. Ukazovátko souboru se nastaví na nový konec souboru. Pokud je soubor prodlužován, obsah mezi původním a novým koncem není definován.
Výsledkem je l-hodnota odkazující na proměnnou f. Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též