Sfairadora

  • Referenční příručka

shell_execute

shell_execute(soubor)
shell_execute(soubor, parametry)
shell_execute(soubor, parametry, složka)
Spustí program na základě parametru soubor. Funkce má stejný efekt, jako by příkaz byl zadán na příkazovém řádku, nebo jako by uživatel poklepal na příslušný soubor v Průzkumníku. Parametr soubor může být název programu (exe-souboru), název dokumentu – potom bude spuštěn v asociovaném programu, nebo URL – potom bude spuštěn prohlížeč internetu. Pokud je zadán název programu, lze zadat jeho parametry. Lze rovněž určit složku, ve které bude program spuštěn. Pokud parametr složka není zadán, je program spuštěn v kontextu složky, kde je uložen aktivní dokument. Pokud aktivní dokument není uložen v souboru, použije se standardní složka pro ukládání dokumentů.
Program je spuštěn paralelně se Sfairadorou, takže se funkce shell_execute vrátí hned po spuštění programu. Na ukončení běhu spuštěného programu se nečeká.

Výsledek

Výsledkem je hodnota NONE. Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též