Sfairadora

shl

x shl n
Posun bitů směrem k vyšším řádům (vlevo). Parametr x je posunovaná hodnota – některý z celočíselných typů (Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword). Parametr n udává o kolik bitů se má hodnota posunout. Posunování bitů vlevo je ekvivalentní násobení n-tou mocninou dvojky. Tj. x shl n = x * 2n.
Výsledek je typu parametru x.

Viz též