Sfairadora

  • Referenční příručka

signed

signed(n)
Parametr n je hodnota celočíselného typu. Funkce reinterpretuje bezznaménkové číslo tak, jako by bylo znaménkové v binárním doplňkovém kódu, při zachování binární reprezentace. Pro znaménkové typy vrací identickou hodnotu. Bezznaménkové hodnoty parametrů takto korespondují s typem výsledku: ByteInt8, WordInt16, DwordInt (Int32), QwordInt64.
Příklady:
signed([Byte]255) = –1
signed([Byte]100) = 100

Viz též