Sfairadora

sin

sin(x)
Vypočte hodnotu sinus. Parametr je reálné číslo, úhel v radiánech. Pro převod na stupňů na radiány lze použít funkci deg.

Viz též