Sfairadora

  • Referenční příručka

sqrt

sqrt(x)
Vypočte hodnotu druhou odmocninu z x. Parametr i výsledek jsou reálná čísla.
Pokud je parametr záporný, je výsledkem chyba.

Viz též