Sfairadora

  • Referenční příručka

Řetězce znaků, binární data

Funkce zde popsané manipulují převážně s typy String a Text. Typ String představuje řetězec znaků bez rozdělení na řádky, type Text je řetězec rozdělený na řádky. Jako oddělovač řádků mohou být v instanci typu Text použity znaky `n (LF), `r (CR) nebo kombinace `r`n (CR, LF), která se bere jako zalomení jednoho řádku.
Konverze typu Text na String ([String]txt) nahradí konce řádků mezerami.
Mnohé funkce pracují rovněž s typem Binary. Typ Binary je obdobný typu String, na rozdíl od něj se považuje za posloupnost bytů, spíše než znaků. Při manipulaci s ním se tedy neprovádějí žádné konverze kódování znaků a podobně. Typ String se naproti tomu považuje za řetězec znaků, kde se znak chápe jako logická jednotka odpovídající jednomu kódu podle kódování Unicode.

Přehled

●
char
●
insert
●
prefix
●
replace
●
size
●
suffix
●
substr
●
trim