Sfairadora

  • Referenční příručka

suffix

suffix(str, n)
Vrátí n znaků z konce řetězce str. Pokud je n větší než délka řetězce, vrátí celý řetězec. Pokud je n záporné, vrátí prázdný řetězec. Parametr str může být Binary, String, Text nebo Rich_string. Výsledek je stejného typu jako parametr str.

Viz též