Sfairadora

Přetypování

Automatické přetypování

Pokud je na nějakém místě výrazu požadována hodnota určitého typu a zadaná hodnota je odlišného typu, provede se slabá typová konverze, pokud taková existuje. Například ve výrazu:
var Real x = 5;
je do proměnné typu reálného čísla (Real) přiřazována celočíselná konstanta (Int). Mezi těmito dvěma typy však existuje slabá typová konverze, proto se přiřazovaná hodnota automaticky převede na požadovaný typ.

Vynucené přetypování

Pokud je třeba mezi typy provést silnou typovou konverzi nebo je třeba vynutit slabou typovou konverzi, použije se k tomu operátor přetypování, který má podobu:
[Typ]výraz
Například, je-li x reálné číslo lze z něj vytvořit řetězec výrazem [String]x. Výraz, jímž je určen typ nemusí být konstantní. To znamená, že lze vytvářet hodnoty typů, které byly sestaveny během výpočtu.
Složené datové typy lze vytvořit pomocí funkcí pro práci s datovými typy.