Sfairadora

tidy_number

tidy_number(x)
tidy_number(x, přesnost)
Reálné číslo x převede na řetězec. Jako desetinné znaménko a jako oddělovač tisíců se užijí symboly definované v sekci dokumentu Nastavení. Pokud je zadán parametr přesnost, bude mít číslo daný počet desetinných míst. Pokud není přesnost zadána nebo je záporná, bude mít maximální přesnost, nicméně nuly na konci desetinného rozvoje se nebudou vypisovat. Výsledek je typu String.

Viz též