Sfairadora

  • Referenční příručka

trim

trim(str)
Odstraní prázdné znaky na počátku a na konci řetězce str. Upravený řetězec vrátí jako výsledek. Za prázdný znak se považuje mezera a tabulátor. Parametr může být typu String, Text nebo Rich_string. Výsledek je stejného typu, jako parametr.

Viz též