Sfairadora

type_display_string

type_display_string(typ)
type_display_string(typ, maxc)
Funkce vrátí řetězec, který ve formě přístupné člověku popisuje předaný typ. Pokud je navíc zadán parametr maxc, určuje maximální počet znaků, který může vytvořený popis mít. Pokud by přesáhl, ukončí se a doplní se na konec tři tečky.