Sfairadora

  • Referenční příručka

unsigned

unsigned(n)
Parametr n je hodnota celočíselného typu. Funkce reinterpretuje znaménkové číslo v binárním doplňkovém kódu tak, jako by bylo bezznaménkové, při zachování binární reprezentace. Pro bezznaménkové typy vrací identickou hodnotu. Bezznaménkové hodnoty parametrů takto korespondují s typem výsledku: Int8–Byte, Int16–Word, Int (Int32)–Dword, Int64–Qword.
Příklady:
unsigned([Int8]–1) = 255
unsigned([Int8]100) = 100

Viz též