Sfairadora

  • Referenční příručka

up

up(lval)
Parametr lval je l-hodnota identifikující datovou položku. Funkce vrátí l-hodnotu nadřazeného objektu (tj. datové položky bezprostředně obsahující položku identifikovanou parametrem lval).
Pokud l-hodnota neidentifikuje existující datovou položku, nebo datová položka už nemá nadřazený objekt, výsledkem je chyba.