Sfairadora

  • Referenční příručka

upper_case

upper_case(str)
Převede všechny písmena řetězce na velká. Parametr i výsledek jsou typu String nebo Text.

Viz též