Sfairadora

  • Referenční příručka

validate_window

validate_window()
Funkce vyvolá ověřovací funkce všech dispelů obsažených v okně, ve kterém je dispel, u něhož je volána tato funkce. Pokud některá z ověřovacích funkcí označí data editovaná v okně za nekonzistentní, je zobrazeno chybové hlášení, aktivován dispel editující chybná data a funkce validate_widnow vrátí FALSE. Pokud jsou data v pořádku, funkce vrátí TRUE. Pokud některá ověřovací funkce vrátí varování, je zobrazeno uživateli s dotazem, zda chce chybu napravit. Pokud zvolí okamžité napravení chyby, funkce vrátí FALSE, jinak TRUE.
Pokud není funkce volána z ovládacího prvku umístěného v okně, je výsledkem hodnota Error.

Viz též