Sfairadora

  • Referenční příručka

Čekání

Vzhledem k tomu, že Sfairadora umožňuje, aby více funkcí bylo vykonáváno paralelně, jsou k dispozici tyto funkce, které umožňují synchronizaci funkcí čekáním na změnu datové položky.
Funkce ve Sfairadoře mohou být vyhodnocována synchronně nebo asynchronně. Pokud je vyhodnocována funkce synchronně, všechny ostatní funkce i celý program čeká, dokud není funkce vyhodnocena. Se Sfairadorou po tu dobu tedy nelze pracovat. Pokud trvá vyhodnocování funkce příliš dlouho, je zobrazeno okno umožňující uživateli vyhodnocování funkce ukončit. Synchronně jsou vyhodnocovány především načítací, ukládací a ověřovací funkce dispelů a funkce handlerů. U tlačítka lze určit, zda bude funkce vyhodnocována synchronně či asynchronně.
Pokud je funkce vyhodnocována asynchronně, po dobu jejího vyhodnocování běží i ostatní asynchronní funkce a lze Sfairadoru dále ovládat. Asynchronně se vyhodnocují funkce pro výpočet počítaných datových položek, funkce ve filtru sekvence, atributy ovládacích prvků určených výrazem a další.
Použití funkcí čekání v synchronních funkcích je značně omezeno, jak je popsáno u jednotlivých funkcí.

Přehled

●
wait
●
yield