Sfairadora

  • Referenční příručka

write_binary

f <- write_binary(typ, hodnota)
bin <- write_binary(pos, typ, hodnota)
Funkce zapíše data v binárním formátu do souboru nebo do proměnné typu Binary.
V první variantě je parametr f proměnná typu soubor (File). Předpokládá se, že soubor je otevřen pro zápis.
V druhé variantě je parametr bin proměnná typu Binary a parametr pos proměnná typu Int. Funkce uloží data na danou pozici. Pokud pozice není na konci, přepíše existující data. Na výstupu hodnota v proměnné pos aktualizována tak, aby ukazovala za zapsaná data. Proměnná pos tedy funguje analogicky k ukazovátku souboru.
Funkce uloží hodnotu s typem určeným parametrem typ (pokud hodnota není daného typu, provede se konverze dat). Po zápisu posune ukazovátko za konec zapsaných dat. Takto uložená data lze posléze načíst funkcí read_binary.
Formát ukládání některých typů je dokumentován. Uložená data lze potom použít i jinak, než načtením funkcí read_binary. Podrobnosti jsou popsány u funkce read_binary.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na proměnnou f. Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též