Sfairadora

  • Referenční příručka

write_rtf

f <- write_rtf(rtxt)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Předpokládá se, že soubor je otevřen pro zápis. Funkce uloží do souboru formátovaný text (typ Rich_text) zadaný parametrem rtxt. Text je uložen ve formátu RTF.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na proměnnou f. Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též