Sfairadora

  • Referenční příručka

yield

yield()
Funkce vynutí vyvolání funkcí handlerů a synchronizaci sekcí dokumentu s jejich definičními sekcemi. Funkci je třeba zavolat, když je provedena změna v některé definiční sekci dokumentu (např. aby se změny v sekci Typ dat skutečně promítli do sekce Data).
Funkci yield lze zavolat v synchronně i asynchronně vyhodnocovaném programu. Pokud funkce yield není zavolána, v případě synchronního vyhodnocování jsou příslušné synchronizace a handlery vyvolány až po skončení vyhodnocování, u asynchronního v nahodilém okamžiku během vyhodnocování.
Funkce vrací hodnotu NONE.