Sfairadora

  • Referenční příručka

Vyhodnocení výrazu

(výraz)
Vyhodnotí výraz v jazyce Enki. Na rozdíl od příkazu < > (vložení hodnoty) nevkládá nic do výstupu. Příkaz vyhodnocení výrazu tak lze použít pro provedení interních výpočtů šablony, nastavení hodnot proměnných a pod.

Viz též