Sfairadora

  • Referenční příručka

reset_next_numbering

reset_next_numbering
Příkaz nastaví následujícímu číslovanému odstavci, že má být číslován od počátku.