Sfairadora

Zvláštní symboly

Pokud je některý z následujících znaků označen jako příkaz, vloží se do výstupu příslušný symbol určený v sekci dokumentu Nastavení, oddíl Symboly. Vložený symbol bude mít formát, který je nastaven znaku použitému pro jeho vytvoření (s vyjímkou atributu skrytý text).
Znak
Popis
* (hvězdička)
Symbol pro násobení.
/ (lomítko)
Symbol pro dělení.
. (tečka)
Desetinné znaménko.
, (čárka)
Oddělovač položek seznamu.
$ (dolar)
Symbol měny.