Sfairadora

  • Referenční příručka

Definice proměnné

var Typ příznak název;
var Typ příznak název = hodnota;
var příznak název = hodnota;
Vytvoří proměnnou typu Typ s názvem určeným identifikátorem název. Pokud je připojena za rovnítkem hodnota, jde o výraz jazyka Enki, který jehož vyhodnocením se získá výchozí hodnota proměnné. Pokud není zadána, je výchozí hodnota proměnné výchozí hodnotou typu.
Pokud je zadána iniciální hodnota, parametr Typ nemusí být zadán. Typ proměnné se určí podle typu parametru hotnota.
Na rozdíl od jazyka Enki je zde přípustné, aby typ proměnné obsahoval i analytické položky.
Ukončující středník je nepovinný.

Proměnné typu l-hodnota

Použitím příznaku ampersand (&) v definici proměnné lze určit, že proměnná nebude obsahovat přímo hodnotu, ale referenci na hodnotu. (Tj. hodnotou proměnné bude l-hodnota – viz kapitolu Odkazy na data.)

Konstantní proměnné

Použitím příznaku const se označí proměnná jako konstantní – tj. není možné měnit její hodnotu. To je vhodné zejména v kombinaci s proměnnou typu l-hodnota – potom nelze měnit hodnotu, na kterou proměnná odkazuje. Vlastní proměnnou měnit lze (tj. lze změnit referenci datové položky, na kterou proměnná odkazuje).
Příklad:
var String const &prvek = document.data.tabulka.0.jméno;
potom lze provést například:
&prvek = document.data.tabulka.1.jméno;
ale nelze provést:
prvek = "Adam";

Nestriktní proměnné

Pokud se v definici proměnné použije příznak ?, jde o nestriktní proměnnou – tedy proměnnou, jejíž hodnota může být, kromě deklarovaného typu, ještě typ Error. To umožňuje zachycovat a ošetřovat chyby běhu programu. Podrobnosti jsou popsány v kapitole o ošetření chyb v jazyce Enki.

Rozsah platnosti proměnných

Proměnnou lze použít od místa její definice dále až do konce šablony, nebo do konce bloku. Blokem se rozumí jednotlivé podřízené šablony příkazů block, if, for, switch a while