Sfairadora

  • Referenční příručka

Hlavní okno

Obdobně jako jiné programy, zobrazuje Sfairadora hlavní okno, které má při horním okraji lištu nabídky a nástrojovou lištu a při spodním okraji stavový řádek. Na zbylé vnitřní ploše hlavního okna jsou zobrazována jednotlivá okna dokumentů.

Přehled

o
Soubor
o
Úpravy
o
Formát
o
Vložit
o
Tabulka
o
o
o
o
Okna
o