Sfairadora

  • Referenční příručka

Nástroje

Nabídka obsahuje položky, které otvírají nástroje z těchto umístění:
● Nástroje definované v sekci Nástroje právě definovaného dokumentu. Jsou shrnuty v podnabídce Tento dokument.
● Nástroje definované v sekci Nástroje systémového dokumentu. Jsou shrnuty v podnabídce Všechny dokumenty.
● Nástroje definované v dokumentech druhu sada nástrojů, které jsou uloženy v patřičné složce. Pokud je v sadě nástrojů definován více než jeden nástroj, jsou shrnuty v jedné podnabídce, která má název shodný s názvem souboru, do něhož je sada nástrojů uložena.