Sfairadora

  • Referenční příručka

Okna

Nabídka obsahuje seznam všech otevřených dokumentů a všech jejich oken. Okna jsou uspořádána kaskádně do podnabídek tak, jak jsou si navzájem podřízena. Vybráním položky nabídky se příslušné okno přenese do popředí a aktivuje.