Sfairadora

Přepínač zobrazení

Přepínač zobrazení umožňuje dynamickou změnu obsahu zobrazení na základě hodnot editovaných dat. Hodnota, na základě které se zobrazení přepíná, může být přímo obsažena v datech dokumentu, může jít o lokální proměnnou (viz poskytovatel dat) nebo může být určena pomocí výrazu. Na základě získané hodnoty se potom vybere jeden případ zobrazení z předdefinovaného seznamu. V tomto ohledu je přepínač zobrazení analogický podmíněnému příkazu v programech.
Lze rovněž určit, že hodnota určující podobu zobrazení přímo obsahuje definiční objekt dispelu. Potom se zobrazení průběžně proměňuje, jak jsou měněny hodnoty v příslušném definičním objektu. Zjednodušeným případem této funkce je nepřímý ovládací prvek.

Funkčnost

Položka
Popis
Zdroj hodnoty
Způsob získání hodnoty, podle které se vybírá zobrazení:
hodnota dat
hodnota se získá z níže zadané datové položky.
typ dat
hodnotou je aktuální typ níže zadané datové položky
funkce
hodnota je vypočtena vyhodnocením níže zadané funkce.
Název dat
Pro Zdroj hodnotyhodnota dat“ a „typ dat“:
Název objektu, ve kterém je datová položka určující zobrazení. Lze vybrat jeden z objektů poskytovaných nadřazenými dispely.
Reference dat
Pro Zdroj hodnotyhodnota dat“ a „typ dat“:
Reference na datovou položku v rámci výše identifikovaného objektu.
Funkce pro výběr zobrazení
Pro Zdroj hodnotyfunkce“:
Funkce se zapsaná v jazyce Enki, jejímž vyhodnocením se získá hodnota rozhodující o zobrazení.
Získání zobrazení
Způsob, jakým se z výše určené hodnoty získá zobrazení:
ze seznamu zobrazení
k dané hodnotě se vyhledá zobrazení v pevně zadané tabulce (viz níže seznam zobrazení).
hodnota je definicí zobrazení
hodnota se chápe přímo jako definiční objekt dispelu.
Pokud je Zdroj hodnotytyp dat“, možnost není zobrazena – zobrazení lze získat pouze ze seznamu.
Maximální hloubka rekurze
Pokud je určena možnost hodnota je definicí zobrazení a aktuální definiční objekt obsahuje opět přepínač zobrazení odkazující na stejný definiční objekt, mohlo by dojít k nekonečné rekurzi. Proto lze zadat tuto hodnotu, která určuje po kolika vnořených přepínačů zobrazení s tímtéž definičním objektem zobrazení se má přestat a další již nevytvářet.
Pokud není hodnota zadána, bere se 20.
Seznam zobrazení
Jednotný typ hodnot
Pokud je vybrán určitý typ, všechny hodnoty v seznamu zobrazení budou toho jednotného typu. Pokud typ vybrán není (zvolena možnost není), lze určit typ hodnoty u každé položky seznamu zvlášť.
tabulka hodnota a ovládacích prvků
Tabulka korespondence mezi hodnotami a příslušnými dispely. V prvním sloupci tabulky se zadá hodnota v druhém je editor dispelu, kterým lze určit příslušné zobrazení.
Zobrazení, pokud není v seznamu
Dispel, který se zobrazí, pokud hodnota nebyla nalezena v seznamu. Pokud není zadán, v případě, že daná hodnota není v seznamu, se nic nezobrazí.
Definiční typ: Disp_switch_def