Sfairadora

  • Referenční příručka

Formátovaný text (popisek)

Umožňuje vložit do zobrazení statický víceřádkový formátovaný text (Rich_text). Jednořádkové popisky je lépe vkládat pomocí dispelu popisek. Je rovněž možné zadat text pomocí šablony v jazyce Enkidu a tím zobrazovaný text proměňovat podle stavu dokumentu.

Zobrazení

Položka
Popis
Text
Text zobrazovaný v popisku. Zadává se editorem formátovaného textu.
Pokud se zadává funkcí, lze funkci zadat jako šablonu v jazyce Enkidu.
Okraje
Šířka okrajů okolo textu. Lze zadat šířky jednotlivě pro všechny čtyři směry. Pokud hodnota není zadána, určí se vhodná automaticky.
Šířka textu bez okrajů
Šířka, na kterou se má formátovat text. Zadávaná v pixelech. Pokud není zadána, upravuje se šířka dynamicky podle toho, jak uživatel zvětšuje nebo zmenšuje okno.
Definiční typ: Rich_text_label_def